Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment usług geodezyjnych, m.in.:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:
– mapy do celów projektowych,
– pomiary powykonawcze (budynków, sieci, przyłączy itp.),
– opracowanie numerycznego modelu terenu,
– pomiary objętości mas,
– pomiary uzupełniające.

Geodezja katastralna:
– wznowienia znaków granicznych,
– podziały działek,
– rozgraniczenia nieruchomości,
– sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Geodezyjna obsługa inwestycji:
– wytyczenia (budynków, sieci, przyłączy itp.),
– pomiary osiadań, odkształceń i przemieszczeń,
– kontrole pionowości i wychyleń  obiektów,
– niwelacja terenu.

Wykonamy także wszelkie inne pomiary i opracowania geodezyjne według potrzeb klienta.